Skip to main content

Jan te Wierik

Een begenadigd kunstenaar en aimabel mens. Nadere introductie overbodig.

Op 17 maart 2024, op de 70e geboortedag van Jan te Wierik, vieren we zijn leven en werk met een hommage. Aan deze hommage wordt door een aantal mensen al hard gewerkt. Maar in de opmaat naar deze bijzondere gebeurtenis introduceert de organisatie Jan te Wierik op de Kunstmarkt op zondag 23 juli as in het Scholtenhagenpark. Tegen het decor van origineel werk wordt Jan te Wierik op bijzondere wijze in beeld gebracht.

Na zijn plotselinge overlijden in 2002 liet Jan te Wierik een uitgebreid oeuvre na. Gedichten, sculpturen en vooral schilderijen, alles in zijn eigen markante stijl. Bovendien was hij een vriendelijke persoonlijkheid, op zichzelf maar tegelijk gekend en geliefd door velen. 

Met zijn oeuvre en als mens heeft Jan te Wierik een indrukwekkende handtekening gezet onder de Haaksbergse samenleving.
Vanwege zijn 70
e geboortedag en vanwege zijn werk en persoonlijkheid wordt deze hommage op touw gezet.

Zelfportret

De Hommage

De Hommage op 17 maart 2024 in theater De Kappen vindt plaats in nauw overleg met de naaste familie van Jan te Wierik. ‘Het wordt een bijzondere gebeurtenis’ zegt initiatiefnemer Herman Schiphorst. Naast de familie zijn mensen betrokken die een bijzondere band hadden met Jan te Wierik. Over het programma van deze hommage volgt later meer informatie.

Boek, kunstkaarten, T-shirts

Om de hommage aan Jan te Wierik op 17 maart 2024 ook financieel mogelijk te maken wordt op de kunstmarkt op 23 juli as. onder meer de uitgave ‘Ik houd van snoep’ aangeboden. Dit prachtige, door Jan te Wierik geïllustreerde boekwerk, met als extra vier losse afbeeldingen met door Jan te Wierik geschilderde ‘snoepjes’, is een lust voor het oog, een bijzonder collectorsitem.

Een beperkt aantal exemplaren is overigens nu al verkrijgbaar bij Boek en Buro (Spoorstraat 67 Haaksbergen).  

Op de Kunstmarkt in juli zullen ook drie verschillende mapjes met kunstkaarten worden aangeboden.  Deze kunstkaarten zijn bedrukt met een aantal topwerken van Jan te Wierik, zoals onder meer de door hem kort voor zijn overlijden geschilderde boten. Een prachtige serie schilderijen die nu dus op kunstkaarten is uitgebracht. Ook deze kunstkaarten zijn nu al bij Boek en Buro te Haaksbergen verkrijgbaar.

Tenslotte kan genoemd worden een gelimiteerde serie T-shirts (genummerd), bedrukt met een schilderij uit het boek ‘Ik houd van snoep’ die verkrijgbaar is bij Het Broekenhuis ( Molenstraat 12 Haaksbergen ).

Dit alles wordt dus ondernomen om het leven en werk van Jan te Wierik onder de aandacht te brengen en te houden en om de hommage aan Jan te Wierik tot een succes te maken.